Zemné výmenníky

Zemné výmenníky

Zemný kvapalinový výmenník slúži na ohrev privádzaného vonkajšieho vzduchu a schladenie v letných mesiacoch. Vo výmenníku cirkuluje médium (soľný roztok) a absorbuje teplotu okolitej pôdy. Týmto spôsobom chráni v zimnom období rekuperačnú jednotku pred námrazou a v lete udržiava v interiéri príjemnejšiu teplotu v porovnaní s priamym nasávaním prehriateho vzduchu z exteriéru. 

Systém sa odporúča doplniť o filter G4. Pohodlný prístup k zariadeniu umožňujú bočné a horné dvierka.