Passive House

Passive House Institute (PHI) je nezávislým výskumným ústavom, ktorý je kľúčovým pre rozvoj konceptu pasívnych stavieb.

Bol založený v roku 1996 Dr. Wolfgangom Feistom spolu s neustále rastúcim tímom zamestnancov.

Prvý pilotný projekt (Pasívny dom Kranichstein, Darmstadt, Nemecko, 1990) bol prvým obytným viacgeneračným domom v Európe, ktorý dosiahol zdokumentovanú spotrebu energie na vykurovanie pod 10 kWh/(m²a), čo je úroveň spotreby potvrdená rokmi podrobného monitorovania.

Odvtedy zaujal Passive House Institute vedúcu pozíciu v oblasti výskumu a vývoja konštrukčných konceptov, stavebných komponentov, plánovacích nástrojov a zabezpečovania kvality obzvlášť energeticky efektívnych budov. PHI bol zodpovedný za poradenstvo a technické poradenstvo súvisiace so stavebnou fyzikou pri mnohých prvenstvách vrátane prvej administratívnej budovy pasívneho typu, prvej továrne na výrobu pasívnych domov, prvých škôl a telocviční pasívneho typu, prvých krytých bazénových hál spĺňajúcich kritéria pasívnej budovy. Inštitút v súčasnosti poskytuje odborné znalosti pre množstvo nových, inovatívnych projektov.

My v Brinku si zakladáme na úsporných riešeniach a vďaka vysokej kvalite našich výrobkov sme získali certifikáty PHI pre naše rekuperačné jednotky. I vďaka zariadeniam Brink sa bude vaša stavba blížiť k pasívnemu štandardu nového tisícročia.