Čistička vzduchu

Čistička vzduchu Pure Induct

Znečistené ovzdušie je problém, ktorému čelíme všetci. Znečisťujúce častice nachádzajúce sa v ovzduší majú rôznu veľkosť. Čím sú častice menšie, tým hlbšie prenikajú do tela. Každý deň sa nadýchneme viac ako 25 000 krát. Pre naše zdravie je veľmi dôležité, aby bola kvalita vzduchu čo najvyššia. Technici z Brinku vyvinuli jedinečné zariadenie Pure Induct. Vďaka potrubnej čističke vzduchu vetrací systém eliminuje aj najmenšie častice. Váš domov je  vetraný 24 hodín denne 7 dní v týždni najlepším a najčistejším vzduchom.

 

 

3 položiek celkom